Ngày 22 tháng 8 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 41/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 07/01/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 13 cụm dân cư đạt thành tích xuất sắc về xây dựng cụm dân cư 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên giai đoạn 2015 - 2018 và 03 cụm dân cư đạt thành tích xuất sắc về xây dựng cụm dân cư 5 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên giai đoạn 2013 - 2018
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh