Ngày 25 tháng 2 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 2011/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 22/08/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2014 - 2019
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 22/08/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh