Ngày 20 tháng 2 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 2149/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 04/09/2019
Người ký: Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đình Đôi - Cửa Cạn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2019
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 01/08/2014  của UBND tỉnh Về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Đình Đôi - Cửa Cạn, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh