Ngày 14 tháng 7 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 75/2019/NĐ-CP
Ngày ban: hành: 26/09/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 01/12/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh