Ngày 21 tháng 10 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 07/2019/TT-BVHTTDL
Ngày ban: hành: 30/08/2019
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu:
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ VH, TT và DL
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Có hiệu lực từ kể ngày 15/10/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh