Ngày 27 tháng 2 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 69/2019/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 01/11/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
Bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2019
   Tệp đính kèm
Văn bản bị bãi bỏ:    1. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012  của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh