Ngày 20 tháng 2 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 67/2019/TT-BTC
Ngày ban: hành: 23/09/2019
Người ký: Trần Văn Hiếu
Trích yếu:
Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 08/11/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh