Ngày 20 tháng 2 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 28/NQ-HĐND
Ngày ban: hành: 16/11/2019
Người ký: Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía nam Bắc Hương Sơ (Khu vực 4)
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh