Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 1942/QĐ-UBND  13/08/2019
 1598/QĐ-UBND  04/07/2019
 1598/QĐ-UBND  04/07/2019
 1542/QĐ-UBND  28/06/2019
 1359/QĐ-UBND  04/06/2019
 1363/QĐ-UBND  04/06/2019
 1273/QĐ-UBND  27/05/2019
 09/2019/TT-BGDĐT  14/05/2019
 1160/QĐ-UBND  13/05/2019
 10/CT-UBND  13/05/2019
 1071/QĐ-UBND  02/05/2019
 08/2019/TT-BGDĐT  02/05/2019
 07/2019/TT-BGDĐT  02/05/2019
 1065/QĐ-BGDĐT  19/04/2019
 06/2019/TT-BGDĐT  12/04/2019
 993/CT-BGDĐT  12/04/2019
 1965/UBND-GD  05/04/2019
 05/2019/TT-BGDĐT  05/04/2019
 866/QĐ-UBND  04/04/2019
 04/2019/TT-BGDĐT  28/03/2019
 03/2019/TT-BGDĐT  18/03/2019
 02/2019/TT-BGĐT  28/02/2019
 180/QĐ-UBND  22/01/2019
 3020/QĐ-UBND  26/12/2018
 33/2018/TT-BLĐTBXH  26/12/2018
46 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh