Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 2958/QĐ-UBND  19/12/2018
 2959/QĐ-UBND  19/12/2018
 2960/QĐ-UBND  19/12/2018
 2875/QĐ-UBND  10/12/2018
 2871/QĐ-UBND  10/12/2018
 22/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 2840/QĐ-UBND  07/12/2018
 2720/QĐ-UBND  19/11/2018
 5000/QĐ-BGDĐT  16/11/2018
 2675/QĐ-UBND  13/11/2018
 2596/QĐ-UBND  06/11/2018
 27/2018/TT-BGDĐT  25/10/2018
 54/2018/QĐ-UBND  19/10/2018
 2325/QĐ-UBND  18/10/2018
 2256/QĐ-UBND  12/10/2018
 26/2018/TT-BGDĐT  08/10/2018
 25/2018/TT-BGDĐT  08/10/2018
 135/2018/NĐ-CP  04/10/2018
 1299/QĐ-TTg  03/10/2018
 23/2018/TT-BGDĐT  28/09/2018
 127/2018/NĐ-CP  21/09/2018
 49/2018/QĐ-UBND  07/09/2018
 71/UBND-GD  04/09/2018
 37/2018/QĐ-TTg  31/08/2018
 47/2018/QĐ-UBND  27/08/2018
46 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh