Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 15/CT-UBND  24/08/2018
 1882/QĐ-UBND  24/08/2018
 20/2018/TT-BGDĐT  22/08/2018
 1764/QĐ-UBND  08/08/2018
 1765/QĐ-UBND  08/08/2018
 16/2018/TT-BGDĐT  03/08/2018
 14/2018/TT-BGDĐT  20/07/2018
 07/2018/NQ-HĐND  12/07/2018
 1528/QĐ-UBND  11/07/2018
 775/QĐ-TTg  27/06/2018
 1378/QĐ-UBND  25/06/2018
 1255/QĐ-UBND  06/06/2018
 13/2018/TT-BGDĐT  30/05/2018
 1164/QĐ-UBND  30/05/2018
 1155/QĐ-UBND  30/05/2018
 10/CT-UBND  22/05/2018
 1045/QĐ-UBND  16/05/2018
 523/QĐ-TTg  14/05/2018
 1021/QĐ-UBND  14/05/2018
 1022/QĐ-UBND  14/05/2018
 951/QĐ-UBND  07/05/2018
 929/QĐ-UBND  03/05/2018
 921/QĐ-UBND  02/05/2018
 892/QĐ-UBND  26/04/2018
 810/QĐ-UBND  16/04/2018
46 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh