Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 809/QĐ-UBND  16/04/2018
 808/QĐ-UBND  16/04/2018
 769/QĐ-UBND  10/04/2018
 11/2018/TT-BGDĐT  06/04/2018
 730/QĐ-UBND  04/04/2018
 49/2018/NĐ-CP  30/03/2018
 10/2018/TT-BGDĐT  30/03/2018
 682/QĐ-UBND  29/03/2018
 686/QĐ-UBND  29/03/2018
 47/BC-UBND  22/03/2018
 641/QĐ-UBND  21/03/2018
 46/KH-UBND  01/03/2018
 07/2018/TT-BGDĐT  01/03/2018
 42/KH-UBND  28/02/2018
 494/QĐ-UBND  26/02/2018
 411/QĐ-UBND  12/02/2018
 412/QĐ-UBND  12/02/2018
 410/QĐ-UBND  12/02/2018
 322/QĐ-UBND  02/02/2018
 273/QĐ-UBND  30/01/2018
 34/2017/TT-BGDĐT  25/01/2018
 186/QĐ-UBND  22/01/2018
 65/QĐ-UBND  11/01/2018
 41/QĐ-UBND  08/01/2018
 3120/QĐ-UBND  30/12/2017
46 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh