Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 3121/QĐ-UBND  30/12/2017
 36/2017/TT-BGDĐT  28/12/2017
 3040/QĐ-UBND  27/12/2017
 3048/QĐ-UBND  27/12/2017
 2071/QĐ-TTg  22/12/2017
 2080/QĐ-TTg  22/12/2017
 2957/QĐ-UBND  20/12/2017
 2956/QĐ-UBND  20/12/2017
 2955/QĐ-UBND  20/12/2017
 2954/QĐ-UBND  20/12/2017
 2945/QĐ-UBND  19/12/2017
 34/NQ-HĐND  19/12/2017
 31/2017/TT-BGDĐT  18/12/2017
 256/KH-UBND  15/12/2017
 30/2017/TT-BGDĐT  05/12/2017
 29/2017/TT-BGDĐT  30/11/2017
 28/2017/TT-BGDĐT  30/11/2017
 238/KH-UBND  22/11/2017
 2707/QĐ-UBND  16/11/2017
 8274/UBND-GD  10/11/2017
 27/2017/TT-BGDĐT  08/11/2017
 2637/QĐ-UBND  07/11/2017
 2590/QĐ-UBND  31/10/2017
 1665/QĐ-TTg  30/10/2017
 26/2017/TT-BGDĐT  18/10/2017
46 page(s)<<  [6] [7] [8] [9] [10]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh